Pro zájemce:
metodika typologie a hodnocení
vitality rodinného podnikání

VITALITA

RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

Znalostní systém poskytuje prostor pro:

  1. Vzdělávání pomocí případových studií na základě provedené typologie rodinného podnikání;
  2. Ukázku hodnocení hospodářského prostředí obce, které je základem pro rozvoj rodinného podnikání;
  3. Sebehodnocení rodinného podnikání se zaměřením na jeho specifika v oblastech:
    1. Administrativně psychologicko právní,
    2. Manažerské
    3. Finančně ekonomické (Hospodářské)
Zjistěte silné a slabé stránky svého rodinného podnikání
Přihlášení/Registrace