loading...

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

multiedu
POP a PPR
POP,PPR
POP_PPR
multiedu
materiáldruhvytvořeno
Zpráva 3dokument MS Word23. 3. 2020 14:05
disclaimer
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Ekonomická fakulta
Tato stránka je součástí IS EFIS, informačního systému Ekonomické fakulty TUL. Všechna práva vyhrazena.
14. 7. 2020 21:55:07