loading...

Nové rozhraní

  • Odpadá nutnost připojování síťových disků. Pokud je chcete používat, samozřejmě můžete, ale pro umisťování souborů nyní stačí webový formulář.
  • Diakritika v názvech souborů je přípustná. Pokud soubor ukládáte přes webové rozhraní, je jeho název automaticky upraven tak, aby neobsahoval písmena s diakritikou, mezery a nealfanumerické znaky vyjma tečky a podtržítka. Soubory vkládané na přímo na síťový disk ovšem musí původní podmínky splňovat i nadále.
  • MultiEdu jako součást IS EFIS. Design rozhraní je definován centrálně s použitím specifikujících doplňků. Vzhled není dosud ustálen, finální verze bude vycházet z grafického manuálu EF.
  • Další služby pro studenty. MultiEdu nyní umožňuje vkládání výsledků průběžných testů a vzkazů pro studenty. Obě služby budou dostupné i z profilu pedagoga na WWW stránkách univerzity.
  • Prostor pro individuální tvorbu. Projekt MultiEdu byl původně zaměřen na podporu elektronického publikování a v současné době fakulta disponuje poměrně významnou výpočetní kapacitou, která je využívána zcela minimálně. Uživatelé mohou tuto kapacitu v rámci svých pedagogických a vědeckovýzkumných aktivit využívat bez omezení.
disclaimer
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Ekonomická fakulta
Tato stránka je součástí IS EFIS, informačního systému Ekonomické fakulty TUL. Všechna práva vyhrazena.
28. 9. 2023 19:54:57