loading...
loga projektu

Projektový tým

Technická univerzita v Liberci

 

Ing. Tereza Michalová

Projektová manažerka, výzkumná pracovnice

Výzkum: Znalostní management, sdílení znalostí v malých a středních podnicích a mezi studenty, trendy v řízení lidských zdrojů

 

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Manažer výstupů, výzkumný pracovník

Výzkum: Trendy v řízení a managementu lidských zdrojů, kariérové poradenství, investice do lidského kapitálu, digitalizace v personalistice

 

Ing. Eva šírová, Ph.D.

Výzkumný pracovník, odborník na kvalitu projektů

Výzkum: Řízení náhradních dílů v logistice a údržbě, nákup a řízení dodávek

 

E-mail koordinátora: tereza.michalova@tul.cz

Project Team

Technical University of Liberec, Faculty of Economics

Ing. Tereza Michalová
Project manager, researcher
Research: Knowledge Management, Knowledge Sharing in SMEs and between students, Trends in Human Resource Management

 

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.

Outputs manager, researcher

Research: Trends in Human Resource Management and management, Career counselling, Investment in human capital, Digitalisation in HR

 

Ing. Eva šírová, Ph.D.

Researcher, project quality expert

Research: Spare Parts Management in Logistics and Maintenance, Purchasing and Supply management

 

Coordinator's e-mail: tereza.michalova@tul.cz

 

 

Project Partner

Norwegian University of Science and Technologie, Norway Gjovik, Faculty of Economics Management

 

Martina Ortová

Anne Grethe Syversen

Godfrey Mugurusi

Fredrik Bakkemo Kostøl

Halvor Holtskog

 

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci