logo fakulty

Socioekonomické databáze

Toto je vstupní bod socioekonomických databází vytvořených v rámci projektu TD010029. Pro každou základní územní jednotku (ZÚJ) jsou k dispozici dva datové listy: 1) přehled socioekonomických ukazatelů a 2) obec v kontextu subregionu. První datový list zobrazuje vývoj vybraných socioekonomických charakteristik v podobě poměrových ukazatelů sdružených do sedmi faktorů. Druhý datový list vychází z konstrukce subregionů (definice subregionu uvedena níže) a uvádí hodnoty faktorů, tj. výstupů faktorové analýzy, jak byla popsána v [1], se specifikací pozitivního či negativního stavu faktoru. Tyto faktory jsou definovány nikoli pro obec, ale pro příslušný subregion.

Subregion je funkční územní celek, který se skládá z centra a jeho nejbližšího spádového území. Centrem subregionu je obec s počtem obyvatel min. 1 000 a se základní občanskou vybaveností (základní škola, pošta, ordinace praktického lékaře). Spádové území je vymezeno na základě dojížďky za zaměstnáním a do škol z okolních obcí do centra. (viz [1])

[1] ŽIŽKA, M., et al. Hospodářský rozvoj regionů: Vymezení funkčních regionů, významné socioekonomické faktory, regionální odolnost a inovační intenzita. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2013.

Uveďte název obce (i částečný, včetně diakritiky):  

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci