logo fakulty

Katalog map

Mapy sloužily v projektu TAČR k vizualizacím prostorového chování sledovaných jevů, k regionalizaci a k vizualizacím výsledných syntéz. Všechny mapy vznikaly s využitím metod tematické kartografie. Jejich podkladem jsou data získaná z datového modelu geografických informačních systémů, jejichž využití patřilo mezi klíčové metody výzkumu. Mapy umožňují vizuální interpretaci výsledků výzkumného projektu TD010029, prostorové chování studovaných jevů jak na zvoleném příkladu Libereckého kraje, tak na území celé České republiky, které nejsou vždy jednoznačně patrné z rozsáhlých tabulkových souhrnů dat. Mapy jsou publikovány v tištěných výstupech projektu.

V katalogu map projektu zpřístupňujeme v interaktivní formě zásadní výsledné mapy výzkumu. Tyto mapy jsou dostupné v několika stupních přiblížení detailu pomocí techniky společnosti Zoomify.

Současně jsou všechny publikované mapové výstupy dostupné ke stažení ve formátu PDF.

 1. Subregiony Libereckého kraje 2011 dle nejsilnějšího směru vyjížďky, SLDB 2011
 2. Subregiony Libereckého kraje 2011, řešení při respektování hranic VÚSC
 3. Shluky subregionů ČR, výsledky shlukové analýzy dle SLDB 2011
 4. Dojížďka do center Libereckého kraje 2011 dle počtu cestujících v integrovaném dopravním systému
 5. Základní služby v obcích Libereckého kraje v roce 2011
 6. Významní zaměstnavatelé v Libereckém kraji v roce 2011
 7. Subregiony Libereckého kraje se systémem regionálních center 2011
 8. Analýza prostorových interakcí dle Reillyho modelu, Liberecký kraj 2011
 9. Faktorová analýza subregionů ČR – Faktor zaměstnanosti
 10. Faktorová analýza subregionů ČR – Faktor věkové struktury
 11. Faktorová analýza subregionů ČR – Faktor aktivity nevýrobní povahy
 12. Faktorová analýza subregionů ČR – Faktor obyvatelstva
 13. Faktorová analýza subregionů ČR – Faktor ekonomické atraktivity
 14. Lokalizační faktory sektorů u vybraných odvětví dle ekonomicky aktivních obyvatel v krajích ČR v roce 2011 (vymezení významnosti sektorů národního hospodářství v krajích ČR)
 15. Subregiony České republiky [PDF]
 16. Typologie center subregionů ČR [PDF]
 17. Faktorová analýza subregionů ČR [PDF]
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci