logo fakulty

Výzkumný tým

Výzkumný tým se skládá z pracovníků Ekonomické fakulty a Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Tým:

doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. – KPE EF TUL (řešitel)
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D – KPE EF TUL
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. – KPE EF TUL
PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D. – KEK EF TUL
Ing. Miroslava Lungová, Ph.D. – KEK EF TUL
Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. – FP TUL
Mgr. Klára Popková, Ph.D. – FP TUL
RNDr. Iveta Lukášová - FS TUL
Iva Jelínková – KPE EF TUL
Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. – KCJ EF TUL
Bc. Barbora Hrušová (studentka EF TUL)
Ing. Zbyněk Hubínka – KIN EF TUL

dále

  • odbornice v oblasti environmetálního prostředí (prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.; Ing. Magdaléna Zbránková, Ph.D.)
  • informatik pro práci v GIS (Mgr. Daniel Vrbík; Ing. Jiří Motejlek)
  • terénní pracovníci (Ing. Eva Puhalová)
  • konzultant statistického vyhodnocení (bude doplněno)

Tým v tomto složení má dlouhodobé a velice dobré zkušenosti s projekty zaměřenými na regionální a podnikatelskou problematiku.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci