logo fakulty

Mapy

Mapy slouží v projektu TAČR k vizualizacím úrovně cenových hladin v regionech celé České republiky. Všechny mapy vznikaly s využitím metod tematické kartografie. Mapy umožňují vizuální interpretaci výsledků výzkumného projektu TD020047 na území celé České republiky, které nejsou vždy jednoznačně patrné z rozsáhlých tabulkových souhrnů dat. Mapy jsou rovněž publikovány v tištěných výstupech projektu.

Interaktivní mapa regionálních cenových indexů

Kolekce tématických map
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci