logo fakulty

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je nalézt metodické způsoby pro hodnocení a řešení (resp. snižování) regionálních a subregionálních socio-ekonomických disparit na základě adjustace nominálních ukazatelů regionálním cenovým indexem (RCI) a prostorového (i sektorového) srovnávání cenových úrovní.

Hlavní cíl je naplňován prostřednictvím níže uvedených dílčích cílů.


DC1: Vymezení a typologie zkoumaných oblastí.


DC2: Zpracování metodiky pro adjustaci komodit spotřebitelského koše (výdajových tříd) a vah regionálního cenového indexu (s ohledem na původní bázi spotřebitelského koše uvažovaného v rámci konstrukce CPI pro ČR).


DC3: Zpracování metodiky pro sběr vstupních dat a výpočet regionálního cenového indexu.

DC4: Definování ukazatelů používaných v praxi hospodářských politik, které je účelné adjustovat regionálním cenovým indexem s cílem lepšího zaměření a identifikace reálných regionálních disparit.


DC5: Identifikovat příčiny a navrhnout konkrétní opatření pro zmírnění reálných regionálních disparit v kontextu regionálních cenových úrovní a cenových úrovní sektorových komponent spotřebitelského koše RCI.


DC6: Formulovat doporučení pro specifikaci strategických záměrů regionálního a územního rozvoje v kontextu regionálních cenových úrovní a cenových úrovní sektorových komponent spotřebitelského koše RCI.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci