logo fakulty

Výzkumný tým

Řešitel:

prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

 

Spoluřešitelé:

Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Jiří Rozkovec

Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

 

Spolupracující osoby:

Ing. Marek Boháč - informatik, programátor, specialista na vyhledávání textových řetězců

Martin Dlask - programátor v prostředí MatLab

Ing. Zbyněk Hubínka - informatik, zpracování dat

Ing. Sylvie Kotíková - vyhledávání a zpracování dat

Ing. David Kubát - informatik, zpracování dat

Ing. Pavla Kubová - podpora výzkumu, příprava dat

Ing. Lucie Staňková - vyhledávání a zpracování dat

Ing. Ladislav Šeps - informatik, programátor, specialista na vyhledávání textových řetězců

Věra Veselá - asistentka výzkumu

Ing. Tomáš Žižka - informatik, specialista na tvorbu databází

 

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci