logo fakulty

Konference, semináře, workshopy

18. - 20. 6. 2014: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2014, Masarykova univerzita v Brně

11. - 13. 9. 2014: 8th International Days of Statistics and Economics 2014, VŠE Praha

5. - 8. 10. 2014: 5th Central European Conference in Regional Science 2014, Technická univerzita v Košiciach, Košice

23. 9. 2014: Region v rozvoji společnosti 2014, Mendelova univerzita v Brně

13. - 14- 11. 2014: Ekonomická teorie a ekonomická realita 2014, Ekonomická univerzita v Bratislavě

13. 3. 2015 - školení ve statistickém software Eviews - Ondřej Dvouletý

17. - 19. 6. 2015 - XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2015, Masarykova univerzita v Brně

2. - 4. 9. 2015 - Hospodářská politika v zemích EU, Technická univerzita Ostrava

16. - 17. 9. 2015 - XXII. Liberecké ekonomické fórum 2015, Technická univerzita v Liberci

11. 5. 2016 - II.konference "Výzkumné projekty v regionálním rozvoji, MMR ČR, Olomouc

6. - 9. 9. 2016 - 34th International Conference Mathematical Methods in Economics, 2016, Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci